5 Şubat 2009 Perşembe

"Biriniz kendisiyle cennet arasında bir arşın (ya da bir kulaç) kalıncaya
kadar cennetliklerin amelini eder de (bir arşın kala) bedbahtlık onu
yakalayıverir. O da cehennemliklerden olur. Yine biriniz cehennemle arasında bir
arşın (ya da bir kulaç) kalıncaya kadar cehennemliklerin ameline eder de (bir
arşın kala) sadakat ona yetişiverir. O da cennetliklerden olur"*

*Hadis-i şerif


Hiç yorum yok: